2024 “Wat kunnen we verwachten?”

Ps. John Engel – 07 januari 2024

Ieder jaar kijken wij uit naar wat God in ons leven gaat doen. Wij zijn benieuwd naar zijn plan en wat het voor ons als individu maar ook als kerk gaat betekenen.

Natuurlijk hebben we allemaal plannen voor het jaar, maar zoals Spreuken 16,9 zegt: “Mensen maken plannen voor hun leven, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt.”

De uitdaging is om je eigen plannen los te laten en op Hem te vertrouwen.

Terwijl ik hierover nadacht, wees de Heilige Geest mij op Jesaja 54,2-3 waar Jesaja Gods volk aanspreekt en zegt: “Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. 3 Naar alle kanten zul je je uitbreiden…”

Terwijl ik dit las, begon de Heilige Geest mij enkele dingen te openbaren die dit jaar een belangrijke rol zullen spelen.

Bijvoorbeeld het tentdoek verder uitspannen, de touwen verlengen, de tentpinnen vastzetten en dit alles zonder enige terughoudendheid.

Over het geheel genomen gaat het erom ruimte te maken voor wat God zal toevoegen, niet alleen in de kerk, maar ook in je eigen leven!

Om dit mogelijk te maken, moeten we anders plannen.  Het gaat over de manier waarop we tot nu toe naar onze mogelijkheden hebben gekeken.

2024 wordt een jaar van stretchen. Wij zijn het tentdoek dat gestrekt gaat worden. De touwen zijn ons geloof in God, dat gaat groeien om verder te reiken dan het tot nu toe heeft gedaan. De tentpinnen zijn ons vertrouwen in God, dat steviger gevestigd gaat worden in Zijn woord.

Ik had de indruk dat we meer deden met wat we hadden. Het zal niet zijn: “Heer, geef mij een grotere tent zodat ik meer voor U kan doen”, maar eerder: “Heer, laat mij zien hoe ik kan gebruiken wat ik al heb om een ​​grotere impact te hebben voor Uw koninkrijk.”

Hier gingen mijn gedachten uit naar de weduwe met haar kruikje olie, en naar Mozes, die alleen een staf in zijn hand had, en ook naar Petrus, die gaf wat hij had aan de verlamde man in plaats van het zilver en goud dat hij niet had. “Wat ik heb geef ik u” zei hij.

God zal manieren verschaffen om nieuwe ideeën te implementeren en meer te bereiken met wat je hebt.

De deuren die Hij dit jaar opent, laten je anders denken en geven je toegang tot ruimtes waar je nog nooit eerder bent geweest.

Een open deur betekent vernieuwing, en bij God is vernieuwing altijd positief en bedoeld om je uit je gewende omgeving te halen en nieuwe perspectieven te geven.

Ze bieden je de mogelijkheid om in Gods plan voor deze tijd in je leven te stappen.

Te vaak spelen we op safe en gaan door zonder nieuwe mogelijkheden te verkennen. Zelfs als we niet tevreden zijn, gaan we door op hetzelfde pad omdat we bang zijn voor het onbekende.

Maar juist het vertrouwen op de Heer geeft ons de kans om in geloof te handelen en het pad te bewandelen dat Hij duidelijk heeft gemaakt.

Zo, durf God te geloven en vergroot de plaats voor je tent…. Maak ruimte voor wat Hij wil toevoegen!

Een andere indruk die ik kreeg heeft te doen met bepaalde situaties op nationaal en Europees niveau waar we allemaal mee te maken zullen krijgen.

De boerenopstand in Nederland van een paar jaar geleden zal klein lijken vergeleken met wat ons te wachten staat.

Deze dingen en de oorlogen om ons heen zullen instabiliteit veroorzaken, maar wees gerust: God heeft een plan.

Jezus zei tegen zijn discipelen in Lucas 21,9 “Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.”

Wat we vandaag zien, is niet per se het einde. Er zullen nog veel meer dingen gebeuren voordat Jezus terugkomt, zoals we lezen in Lucas 21.

Maar we doen er goed aan niet in paniek te raken, zoals Jezus zei. Ik begrijp dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar als we God niet vertrouwen, wat blijft ons dan?

Het is belangrijk dat we Hem trouw blijven dienen. Dat we niet afwijken van de koers, maar de richting blijven volgen die hij ons heeft gegeven.

Spreuken 3,5-6 “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.”

Ik ben ervan overtuigd dat de weg die God ons zal banen dwars door moeilijke tijden heen zal lopen!

Hier wees de Heilige Geest mij op Psalm 23,5 waar staat dat God ons uitnodigt om aan de tafel te zitten voor het oog van de vijand…”

We zullen zien dat wanneer de dingen om ons heen beginnen te woeden, we de gunst van God zullen hebben om naar de juiste plaats te komen.

Ik had de indruk dat sommigen christenen recht op het doel afgaan en geen omwegen meer tolereren. Promotie is nu! Voorspoed is nu! Redding is nu! Genezing is nu! Een grotere tent is nu! 2024 wordt een jaar van vervulling!

In Psalm 20,7-9 staat geschreven: “Nu weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan zijn gezalfde, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de overwinning door zijn machtige hand.”

Dit spreekt over Jezus, onze Overwinnaar!

We lezen verder: “Anderen vertrouwen op paarden en wagens, wij op de naam van de HEER, onze God. Anderen buigen en vallen ter aarde, wij richten ons op en houden stand.”

Standhouden oftewel stevig staan ​​heeft te maken met de tentpinnen die symbool staan ​​voor je vertrouwen in God en Zijn woord.

Wanneer je vertrouwen in Hem diepgeworteld is in Zijn Woord en Zijn beloften, dan is de verankering van je tent veilig.

De stormen kunnen komen maar jij blijft staan.

Ook hier kreeg ik de indruk dat we dit jaar berichten te horen zullen krijgen die grote onrust in het land zullen veroorzaken.

De politiek gaat interessante tijden brengen met Geert Wilders. Hoewel velen zich al zorgen maken, had ik de indruk dat we aangenaam verrast zouden zijn.

Velen hebben gebeden dat de juiste mensen gekozen zouden worden, en we weten dat God luistert als we bidden. Geert Wilders was misschien niet onze keuze, maar misschien dacht God daar anders over?

Ik had ook het gevoel dat Nederland een belangrijke rol gaat spelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

We doen er goed aan ons aan de woorden van de apostel Paulus te houden in 1 Korintiërs 15,58 “Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet je altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die je voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.”

Wat kunnen we nog verwachten dit jaar?

Gunst! We zullen beseffen dat de deuren die opengaan, in verbinding staan met de gunst van God.

In Lucas 2,52 staat: Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.”

Gunst zal duidelijk blijken uit wat we voor de Heer doen. Zelfs waar we het het minst verwachten, zullen we gunst ervaren.

​Als gemeente worden wij opgeroepen om de samenleving te beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van media, kunst & entertainment, het bedrijfsleven, maar zeker ook de overheid.

Onze invloed op het gebied van kunst en entertainment groeit, maar ik vraag me af hoeveel christenen zich geroepen voelen tot de politiek?

Ik geloof dat God ons gaat uitrekken om plaatsen te bereiken waar onze invloed zal tellen.

Wij zijn hier niet om de wereld te veroveren, maar om de samenleving op een goddelijke manier te beïnvloeden

De duivel is al lang genoeg aan het werk, het wordt tijd dat we onze plaats in de samenleving innemen.

Gods gunst zal ons naar plaatsen leiden waar we goddelijke invloed kunnen uitoefenen om mensen tot geloof in Hem te brengen.

Denk niet dat je geen invloed hebt, maar besef dat je dat juist wel hebt omdat je in Christus bent.

Tenslotte wil ik jullie bemoedigen met Romeinen 8,28 waar staat:En wij weten dat alle dingen ten goede meewerken voor hen die God liefhebben, voor hen die volgens Zijn voornemen geroepen zijn.”

 

 

 

nl_NL_formalNL