Dromen en visioenen zijn een belangrijk onderdeel van Gods communicatie met ons. Ze maken deel uit van de taal van de Heilige Geest die bedoeld is om ons hemelse profetische inzichten te geven.

Hemelse profetische inzichten kunnen worden gedefinieerd als de openbaring van hemelse dromen en visioenen die ons een glimp geven van wat er is of gaat gebeuren.

In Job 33,14-15 lezen we:
“God antwoordt zelfs op meer dan één manier, maar niemand schenkt er aandacht aan. Hij antwoordt ’s nachts in dromen en visioenen, als de mens in diepe slaap is gevallen of ligt te sluimeren op zijn bed.”

Job zegt dat niemand aandacht schenkt aan de antwoorden die God ons 's nachts in dromen en visioenen geeft. Het is jammer dat we ons niet realiseren dat God ook op deze manier met ons communiceert.

Zo vaak dromen we van dingen die een belangrijke boodschap in zich dragen, maar die verder geen aandacht van ons krijgen. We worden wakker en praten soms over een vreemde of misschien zelfs nare droom, maar we doen er verder niets mee.

En toch staat de Bijbel vol met voorbeelden waar dromen en visioenen een uiterst belangrijke rol speelden, zoals bij Jozef, waar God hem zijn toekomst liet zien en hem later zelfs tot vertolker van dromen maakte in de gevangenis en natuurlijk voor Farao. Zijn broers noemden hem de meesterdromer. (Genesis 37.19)

Toen het erop aankwam de droom van koning Nebukadnezar uit te leggen, ging Daniël naar de Heer, die hem niet alleen de uitleg gaf, maar ook de droom die de koning had. De profeet Daniël sprak van “een God in de hemel die mysteries onthult.” Daniel 2,19 “Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. “

Zo zien we hoe belangrijk dromen zijn. Meer dan 200 keer verwijst de Bijbel naar "dromen" of "visioenen" of variaties daarvan. De gemiddelde persoon brengt minstens een derde van zijn leven slapend door en zes jaar van dat dromen, dus dromen zijn een belangrijk middel om met ons te communiceren.