De ontwakende kerk!

Als profeet is het niet altijd gemakkelijk om de woorden die God geeft bekend te maken. Vooral de waarschuwingen waarvan je weet dat mensen ze niet leuk zullen vinden.

Maar als ik gewoon de woorden doorgeef die mensen plezieren en strelen, zullen bepaalde dingen voor een ruw ontwaken zorgen, en God erg ontevreden over me Zijn.

Vooral nu de profetische en apostolische bediening als belangrijk wordt erkend, doen we er goed aan aandacht te besteden aan alles wat er wordt gezegd en het serieus te nemen.

De wereld verandert en God weet heel goed wat er om ons heen gebeurt. Daarom waarschuwt Hij ons, Hij onthult wat nog niet gezien wordt en wijst ons de juiste weg.

Hij laat ons vooral zien welke positie de Kerk in deze turbulente tijden moet innemen.

Een van de indrukken die God mij dit jaar gaf, had te maken met het ontwaken van de kerk.

Alsof ze sliep en wakker geschud werd door een alarm, waardoor ze opsprong en in actie kwam.

Ik ben me ervan bewust dat God tijden en seizoenen heeft waarin bepaalde dingen worden geactiveerd om een ​​duidelijk teken van Zijn koninkrijk te geven, maar de kerk was toch al 2000 jaar geleden geactiveerd?

Toen kreeg ik Romeinen 13,11 op me hart waar staat: “U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.

“U kent de huidige tijd…” staat hier. En misschien is dit de reden waarom God mij dit woord gaf. Is ons de huidige tijd überhaupt bekent? Weten we waar we aan toe zijn, of beter gezegd, weet de kerk waar ze aan toe is of zit ze te slapen?

“…het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken” schreef Paulus, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.”

Lieve mensen, het moet ons toch duidelijk zijn dat de gebeurtenissen van vandaag een teken zijn dat de wederkomst van de Heer niet lang op zich laat wachten!

Het is een “wake-up call” om op te staan en actie te ondernemen. Om de kerk te zijn waarvoor Jezus stierf. Een kerk die zegeviert over de duivel en in al haar door God gegeven macht Zijn koninkrijk op aarde brengt!

Dit is niet het moment om je dekens over je hoofd te trekken in de hoop dat de wereld morgen een betere plek is!

Het is tijd om op te staan en de duivel te horen zeggen: Oh nee…ze zijn weer wakker!

Het lichaam van Christus is niet zwak, maar sterk en onoverwinnelijk. We leven niet in het defensief, maar in het offensief.

Als kerk moeten we worden gezien als een licht in het donker, een plaats van genezing en kracht, een levengevend orgaan dat een honger naar meer aanwakkert.

Een plek waar wonderen en tekenen ervoor zorgen dat de ogen van jongeren niet meer op hun mobiel gericht zijn, maar op Jezus.

In Handelingen 2,42 staat dat “De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, iedereen vervulden met ontzag.”

De vroege kerk werd niet alleen geboren in de kracht van de Geest, de kracht van de Geest maakte deel uit van haar voortdurende ervaring.

Het was deze kracht die de kerk in staat stelde mensen op een diep niveau te beïnvloeden (ze waren vervuld van ontzag).

Het wonderbaarlijke is een kenmerk van de Kerk in Handelingen en dus een voorbeeld voor de kerk van vandaag!

De kerk van vandaag ziet dat misschien niet gebeuren, maar God zegt dat ze uit haar slaap zal ontwaken en in volle kracht tevoorschijn zal komen!

De kerk ondergaat een verandering die nu al zichtbaar is in Nederland. Langzaam maar zeker beginnen nieuwe gemeenten te verschijnen.

Het schudden van de afgelopen jaren heeft het stof van de kerk geschud. Ze zal weer opstaan ​​met hernieuwde pracht.

Ik zie een activering van gelovigen om het werk van de Heer te vergroten.

Ik zie een sterke kerk in 2023 vol mensen die hun gaven en talenten gebruiken om God te eren en dienen.

Een kerk die de aandacht van mensen trekt en hen de goedheid en macht van de Heer laat zien.

Een kerk die zegt: We vertrouwen op Jezus en zullen hetzelfde doen als Hij. Johannes 14,12

nl_NL_formalNL