Een nieuwe kans…

Ik geloof dat we ons in een tijd bevinden waar we nieuw opgesteld gaan worden.

Soms is een hevig schudden nodig om ons uit onze routine te halen. De plek waar we alles verwachten te vinden en waar niet veel geloof nodig is.

Ik heb het gevoel dat God wil dat we klaar staan voor wat er gaat gebeuren, en dat we de kans zullen krijgen om dingen anders op te pakken.

Elke keer als je een spel kaarten schudt, is er een nieuwe kans dat je een winnende hand krijgt. Elke schudding brengt nieuwe mogelijkheden. Elke crisis brengt verandering.

Ik ben ervan overtuigd dat God ons een winnende hand heeft gegeven die we in deze tijd zullen uitspelen.

Verandering hoeft niet altijd slecht te zijn. Hoewel de situatie die tot verandering leidt niet altijd prettig is, brengt de verandering zelf meestal een nieuwe dynamiek met zich mee.

De grootste uitdaging is om het nieuwe te accepteren en het oude los te laten. Zo ging het ook met ons toen we Jezus leerden kennen en één met Hem werden.

 2 Korinthiers 5,17 “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Dat het nieuwe zich niet met het oude verdraagt is begrijpelijk. Jezus maakte dit ook duidelijk in Mattheus 9,17 waar Hij zei dat nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken gedaan moest worden zodat beide behouden blijven.

We leven tegenwoordig in een andere wereld. Er is veel gebeurd in het afgelopen anderhalf jaar. Door het schudden dat we hebben meegemaakt en nog steeds meemaken, is er een andere situatie ontstaan.

Deze laat niet toe dat wij terugkeren naar ons oude leven, en misschien is dit ook goed zo.

Wij hebben nieuwe wijn nodig. Nieuwe wijn wordt geassocieerd met de Heilige Geest. Zoals geschreven staat in Efeziërs 5,17 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen”

Toen de discipelen vervuld waren met de heilige Geest dachten sommige mensen dat ze dronken waren, maar Petrus maakte hun duidelijk dat ze vervuld waren met de heilige Geest.

Dit was nu een hele nieuwe ervaring! Opeens waren ze veranderd! Als God dingen begint te schudden kun je op verandering rekenen!

Aan vissen werd nu niet meer gedacht! Geen van de discipelen zou ooit terugkeren naar hun oude leven.

Zelfs toen ze met tegenspoed te maken kregen en door religieuze leiders werden geïnstrueerd om met niemand over Jezus te praten, begonnen ze te bidden. In Handelingen 4,29-31 staat: “Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken 30door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’

 31Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.”

Elke keer dat God het laat beven, kunnen we enorme veranderingen verwachten. Een extra portie vrijmoedigheid bijvoorbeeld, of een verandering in je dagelijkse routine naar waar zelfs tekenen en wonderen kunnen gebeuren!

Wil je meer weten?   Bekijk deze video:  https://vimeo.com/568127893

 

nl_NL_formalNL