There is much that can be said about a person and his ministry, but in the end it’s the evidence of his calling that will speak for him.

Apostelen John en Georgette Engel
zijn de oprichters van de Levenskracht gemeente.

Nadat zij hun eerste kerk in Canada hadden geplant en daar een aantal jaren hadden gediend, riep de Heer hen en hun gezin naar Duitsland, waar ze twintig jaar lang medevoorgangers waren van een werk dat groeide van 60 tot meer dan duizend leden.

During this time, they also served an interim year in in northern Florida, USA.

In 2008 voelden ze zich geleidt om te gaan bedienen in Nederland. Een paar jaar later ontvingen ze een duidelijk woord van de Heer om een nieuw werk op te zetten in Tilburg, bekend als de Levenskracht gemeente Tilburg.

Op 29 mei 2022 droegen zij de leiding van de gemeente Levenskracht Tilburg over aan Arjan & Sandra Renes, die zich in 2024 afscheidden van de Levenskracht Kerkgenootschap en op eigen initiatief “IMPACT-Kerk” oprichtten.

John heeft een sterke profetische zalving op ze leven en staat bekend om zijn accurate en bewezen profetische woorden die helpen om individuen, kerken, steden en naties in hun goddelijke roeping vrij ze zetten.
Hij spreekt op regelmatige basis in heel Nederland, maar ook in Europa en andere landen ter wereld.

Georgette has more than 30 years of experience in her ministry as a pastoral counselor. She is an anointed teacher with a heart for seeing recovery in people in body, soul and spirit. This is accomplished through her course: Beauty for ashes" “Schoonheid voor as” which she founded.

In september 2022 startten zij een nieuwe gemeente in Venlo bekend als de Levenskracht gemeente Venlo. Deze kerk is tot een aanzienlijke omvang gegroeid en is nu bezig met de aanschaf van een grotere faciliteit.

De focus van de apostelen John en Georgette ligt op het planten van kerken en het trainen van leiders. Hun hart is voor het Lichaam van Christus en voor gelovigen om hun door God gegeven roeping te aanvaarden.