Het belang van het goddelijk denken!

Een van de belangrijkste dingen die we als christenen leren, is onze manier van denken te veranderen om overeen te komen met wat God in ons leven wil doen. Als je het grootste deel van je tijd dingen op jouw manier doet, ben je op weg naar beperkt succes. Dingen...

Continue reading

Een jaar van restitutie!

Het joodse nieuw jaar 5783 is alweer begonnen. Zoals we weten, bestaat de Hebreeuwse taal uit symbolen en cijfers, die elk een belangrijke boodschap bevatten. Dit jaar gaat het om het cijfer 3, de letter Gimel ℷ die onder meer staat voor restitutie. Als God aankondigt dat we in een...

Continue reading

Wie of wat zal ik geloven?

We leven tegenwoordig in een informatiewereld. Alles wat we horen of zien is gebaseerd op informatie die ons via de media ter beschikking wordt gesteld. Wij zijn verantwoordelijk voor het interpreteren van deze informatie en het trekken van de juiste conclusies. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de gaven...

Continue reading

Hoe wil je de race in 5783 lopen?

In tijden van oorlog en veel gepraat over een energiecrisis, is het niet gemakkelijk om in geloof te blijven staan. Meestal als je in een crisis zit, denk je er niet eens aan, wat de duivel zeker behaagt. Hij is een meester in het onder de aandacht brengen van dingen...

Continue reading

Kijk uit… naar wat God zal doen!

Jesaja 42,9 “Wat eertijds werd voorzegt, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.” Jesaja 43,18-19 “Toch zeg ik: Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden. Let op, ik begin iets nieuws. Het krijgt...

Continue reading

In welk geestelijk seizoen zit jij?

Begrijpen in welk geestelijk seizoen je je bevindt, is essentieel voor de groei van je geloof en je relatie met God. Als je niet reageert op de veranderende tijden, kan je geestelijke groei vertragen. Dit is natuurlijk iets dat we niet willen. Ons hele leven bestaat uit groeien, uit het...

Continue reading

Christenen in tijden van crisis… Kunnen we het aan?

We leven in tijden van onrust, tijden van pandemieën en oorlog die niet meer elders in de wereld plaatsvinden, maar dichtbij huis. Jezus vertelde zijn discipelen in Lucas 21,9 “Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is...

Continue reading

Wees niet bang…

Aan het begin van het jaar, toen ik begon te bidden en de Heer om richting vroeg, drukte Hij 2 Timotheüs 1,7 op me hart. Door dit vers werd het me duidelijk waar God ons dit jaar op wilde focussen. Hier staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid...

Continue reading

Een tijd van Transitie…

We zijn op weg naar onze bestemming. Transitie is het overgangsproces dat ons daarheen brengt. Er is een overgangsperiode nodig om ons langzaam maar zeker van het oude naar het nieuwe te brengen. Zoals de Israëlieten het in de woestijn hebben ervaren. En meestal voelt een overgang ook zo, alsof...

Continue reading